REKLAMEAFLEVERING

English translation

 

Nyheder 

Kære Mio bruger.

 

TV 2 forventer som planlagt at lancere TV 2s nye Flex.tv2media.dk mandag d. 28. august kl. 10.

I forbindelse med test af Flex.tv2media.dk, skal vi beklage den fejludsendte mail fra flex-noreply@tv2media.dk onsdag d. 23 august om eftermiddagen. Se venligst bort fra den.

 

En pendant til det link, vil blive udsendt mandag d. 28/8. Efter kl. 10.

Venligst opret nyt password inden for 24 timer.

 

Hvis du ikke har mulighed for dette inden for det tidsrum, kontakt venligst Redigeringen@tv2.dk, når du er klar.

 

Her på TV2 glæder vi os til det nye system er i drift. Hvis der i starten, mod forventning, er udfordringer, beder vi om forståelse.

 

Hold dig venligst opdateret på Reklameaflevering.tv2.dk.Opdateres inden mandag morgen d. 28/8  kl. 10.

 

Med venlig hilsen

 

TV 2 Reklamesalg

 

TV 2 DANMARK A/S

Rugaardsvej 25, DK-5100 Odense

Teglholm Allé 16, DK-2450 København SV

 
 
 

Mio.tv2.dk skifter til Flex.tv2media.dk

   

Fra mandag d. 28. august 2017 kl. 10 skal alt reklamemateriale til TV 2 leveres igennem TV 2s nye system Flex.tv2media.dk.

Det nuværende system MIO.tv2.dk lukker fredag d. 25. august kl. 10.00.

                                           

Det er IKKE muligt at uploade reklamer til TV 2, i perioden mellem fredag d.25. august kl.10 og mandag d.28. august kl.10.

 

Du vil - som nuværende Mio bruger - mandag d. 28. august modtage et link fra flex-noreply@tv2media.dk. Du bedes oprette nyt password via dette link. Brugernavn forbliver uændret.

 

Fra d. 28 august kl. 10 skal levering af reklamer til TV 2, foregå via denne client.: Flex.tv2media.dk.

 

En instruktion i hvordan du uploader reklamer til TV 2 efter den 28. august kl.10, finder du her på siden, efter fredag d. 25 august.

                                           

Vi beder dig tage højde for, at du, indtil du føler dig fortrolig med det nye system, sandsynligvis skal bruge lidt ekstra tid de første gangdu skal uploade via Flex.tv2media.dk. Hold dig venligst opdateret på Reklameaflevering.tv2.dk

 

 

Generelt 

 

Om reklameaflevering.tv2.dk

Her på Mio hjælpesitet finder du alle relevante informationer vedrørende upload af reklamer til TV 2. Bemærk, at TV 2 kun modtager digitale reklamer til reklameblokken og IKKE trailere/sponsorskilte til programmer. 

 

 

 

Kontaktinformation

Du finder vores kontaktoplysninger under fanebladet Contact us, øverst på denne side. 

 

 

Tidsfrister for levering af reklamer

Sidste deadline for levering af reklamer er 4 hverdage FØR første visning.

 

 

Hvis kampagnen eksempelvis starter mandag, skal vi således have filen den foregående tirsdag inden kl. 15. Såfremt der afleveres 3 hverdage før første visning eller senere uden en klar forudgående aftale, opkræves et gebyr på kr. 2.000 for sen aflevering. 

 

 

Alle der uploader, skal være opmærksomme på, at uploadprocessen kan tage op til 2 timer, før TV2 kan behandle filen. Derfor skal dette tages med i betragtning, når TV2 angiver leveringstidspunkt. 

 

 

Bemærk, at der kan forekomme skærpede deadlines i forbindelse med helligdage.  

 

 

Koda rapportering 

Husk du skal rapportere musikoplysninger online på http://koda.tv2.dk. Du bliver registreret ved at sende en mail til logistik@tv2.dk 

 

 

Juridisk service 

TV 2 anbefaler, at du benytter vores juridiske service til at få forhåndsgodkendt reklamer (storyboards og lign.) inden den endelige produktion. Juridisk afdeling står også til rådighed omkring spørgsmål om reklamelovgivningen og tjekker alle reklamespots, som afleveres, før de transmitteres. Yderligere information fås her http://tv2media.dk/jura eller ved at kontakte TV 2 Jura på tlf 39 75 75 75.  

 

 

Nye brugere

Tilmelding sker ved at sende en mail til redigeringen@tv2.dk med følgende informationer:

 

 

Tilmeldingsblanket:

 • Firmanavn
 • CVR-nummer
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Postnr
 • By
 • Land

 

Brugeroplysninger: 

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Email

 

(på alle de personer, som skal kunne uploade)

 

 

 

In English

News

 

Dear Mio user

 

TV 2 will introduce a new upload service, flex.tv2media.dk, on august 28th at 10 AM.

 

On Monday, after 10 AM, you will receive an email requesting you to change your password, please do so within 24 hours.

 

We are hoping for a smooth transition from MIO to Flex, but if technical difficulties occur we hope for your patience and understanding.

 

Please use Reklameaflevering.tv2.dk to keep yourself updated on news and important messages. The page will updated before 10 AM on Monday 28th august.

 

Kind regards,

 

TV 2 Sales

 

TV 2 DANMARK A/S

Rugaardsvej 25, DK-5100 Odense

Teglholm Allé 16, DK-2450 København SV

  

 

 

General information

 

About reklameaflevering.tv2.dk
This site will help you with information regarding upload of commercials.

 

Commercials do not include trailers or sponsor tags. For further information about trailer or sponsor productions please contact Anne Stendys: ansn@tv2.dk.

 

 

 

Contact information

You can find out contact details by clicking on 'Contact us' at the top of this page. 

 

  

 

Deadline for delivery

Commercials must be in TV 2´s possession 4 working days before the first broadcast date. For example if the campaign's starting day is on a Monday, the commercial should be delievered on Tuesday in the previous week. If we do not have the commercial before the deadline, without a prior agreement, we charge a fee. Be aware that the upload of a commercial can last up to two hours. The time of the transfer should be taken into account. Note that there may be tighter deadlines for the holidays. 

  

 

 

Music rigths reporting

You need to report the music information online at http:/koda.tv2.dk.You will be registered by sending an email to logistik@tv2.dk

 

 

 

Legal service

TV 2 recommends that you use our legal service to pre-approve commercials (storyboard etc.) before final production. 

Legal department is also available if you have questions about advertising law and they check all the uploaded commercials before transmission. For further information please contact TV 2 Legal on phone +45 39 75 75 75.

 

 

 

New users

can sign up by sending an email to redigeringen@tv2.dk with the following information:

 

Registration Form:

 • Company Name
 • Tax-number
 • Telephone number
 • Address
 • Postal Code
 • City
 • Country

User Information:

 • Name
 • Telephone number
 • Email

(for all of the users who would like to upload)

 

 

REKLAMEAFLEVERING rss