REKLAMEAFLEVERING

English translation

 

Nyheder
 

 I samarbejde med de danske broadcastere lancerer Nielsen Ad-Kode         

 

 

Fra den 1. februar 2023 skal alle nye reklamespots og sponsorater tildeles en Ad-Kode
inden de kan modtages i Flex, Adstream eller Peach. Koden bliver fremover markedets
fælles reklame-id på det danske TV marked. Nielsen Ad-Kode skal fremover benyttes på
traditionelt TV og Streaming.

                                                                                                                                                            

Deadlines for Ad-Kode:

- Du kan oprette Ad-Koder til dine reklamespots og sponsorater i Ad-Kode toolet fra

den 1. december 2022

 

- Den 1. februar 2023 bliver Nielsen Ad-Kode obligatorisk, når reklamespots og
sponsorater afleveres via Adstream, Peach og Flex

 

- Det vil ikke være muligt at fuldføre leveringen uden Ad-Kode efter den 1. februar 2023

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker at afvikle et spot, som tidligere er afleveret uden en

Nielsen Ad-Kode?

- Reklamespots og sponsorater, der er afleveret uden Ad-Kode afvikles af

broadcasterne frem til udgangen af februar 2023

 

- Såfremt dit reklamespot eller sponsorat skal afvikles efter den 1. marts 2023 skal

det afleveres på ny hos Adstream, Peach eller Flex med en Nielsen Ad-Kode

 

Har du brug for hjælp til oprettelse af Nielsen's Ad-Kode kan du finde en guide her: Nielsen Ad-Kode Guide

 

Ønsker du at læse mere om Nielsen's Ad-Kode, kan du trykker her: Nielsen Ad-Kode information


 

Generelt 

 

Om reklameaflevering.tv2.dk

Her på Flex hjælpesitet finder du alle relevante informationer vedrørende upload af reklamer til TV 2. Bemærk, at TV 2 kun modtager digitale reklamer til reklameblokken og IKKE trailere/sponsorskilte til programmer. 

 

 

 

Kontaktinformation

Du finder vores kontaktoplysninger under fanebladet Contact us, øverst på denne side. 

 

 

Tidsfrister for levering af reklamer

Sidste deadline for levering af reklamer er 4 hverdage FØR første visning.

 

 

Hvis kampagnen eksempelvis starter mandag, skal vi således have filen den foregående tirsdag inden kl. 10. Der kan ikke afleveres senere uden en klar forudgående aftale.

 

 

Alle der uploader, skal være opmærksomme på, at uploadprocessen kan tage op til 2 timer, før TV2 kan behandle filen. Derfor skal dette tages med i betragtning, når TV2 angiver leveringstidspunkt. 

 

 

Bemærk, at der kan forekomme skærpede deadlines i forbindelse med helligdage.  

 

 

Koda rapportering 

Husk du skal rapportere musikoplysninger online på http://koda.tv2.dk. Du bliver registreret ved at sende en mail til mediaman@tv2.dk 

 

 

Juridisk service 

TV 2 anbefaler, at du benytter vores juridiske service til at få forhåndsgodkendt reklamer (storyboards og lign.) inden den endelige produktion. Juridisk afdeling står også til rådighed omkring spørgsmål om reklamelovgivningen og tjekker alle reklamespots, som afleveres, før de transmitteres. Yderligere information fås her http://tv2media.dk/jura eller ved at kontakte TV 2 Jura på tlf 39 75 75 75.  

 

 

Nye brugere

Tilmelding sker ved at sende en mail til tv2trafficlinear@tv2.dk med følgende informationer:

 

 

Tilmeldingsblanket:

 • Firmanavn
 • CVR-nummer
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Postnr
 • By
 • Land

 

Brugeroplysninger: 

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Email

 

(på alle de personer, som skal kunne uploade)

 

 

 

In English

News

 

 

 

In collaboration with the Danish broadcasters, Nielsen is launching Ad-Kode 

 

From February 1st, 2023, all new advertising spots and sponsorships must be assigned an
Ad-Kode before they can be sent in Flex, Adstream or Peach. The code will from now on be
the market's common advertising ID in the Danish TV market on traditional TV and
Streaming.

 

Deadlines for Ad-Kode: 

You can create Ad-Kodes for your advertising spots and sponsorships in the Ad-Kode tool from December 1st, 2022

 

On February 1st, the Nielsen Ad-Kode will become mandatory when advertising spots and sponsorships are delivered via Adstream, Peach and Flex

 

It will not be possible to complete the delivery without the Ad-Kode after February 1st, 2023

 

 

What should I do if I want to use a spot that was previously submitted without a
Nielsen Ad-Kode?

Advertising spots and sponsorships submitted without an Ad-Kode will be processed by the broadcasters until the end of February 2023

 

If your advertising spot or sponsorship is to be terminated after March 1st, 2023, it

must be resubmitted to Adstream, Peach or Flex with a Nielsen Ad-Kode

 

If you need help with creating a Nielsen Ad-Kode, click here: Nielsen Ad-Kode Guide

If you want to know more about Nielsen Ad-Kode, click here: Nielsen Ad-Kode Information


 

General information

 

About reklameaflevering.tv2.dk
This site will help you with information regarding upload of commercials.

 

Commercials do not include trailers or sponsor tags. For further information about trailer or sponsor productions please contact Anne Stendys: ansn@tv2.dk.

 

 

 

Contact information

You can find out contact details by clicking on 'Contact us' at the top of this page. 

 

  

 

Deadline for delivery

Commercials must be in TV 2´s possession 4 working days before the first broadcast date. For example if the campaign's starting day is on a Monday, the commercial should be delievered on Tuesday in the previous week. If we do not have the commercial before the deadline, without a prior agreement, we charge a fee. Be aware that the upload of a commercial can last up to two hours. The time of the transfer should be taken into account. Note that there may be tighter deadlines for the holidays. 

  

 

 

Music rigths reporting

You need to report the music information online at http:/koda.tv2.dk.You will be registered by sending an email to mediaman@tv2.dk

 

 

 

Legal service

TV 2 recommends that you use our legal service to pre-approve commercials (storyboard etc.) before final production. 

Legal department is also available if you have questions about advertising law and they check all the uploaded commercials before transmission. For further information please contact TV 2 Legal on phone +45 39 75 75 75.

 

 

 

New users

can sign up by sending an email to tv2trafficlinear@tv2.dk with the following information:

 

Registration Form:

 • Company Name
 • Tax-number
 • Telephone number
 • Address
 • Postal Code
 • City
 • Country

User Information:

 • Name
 • Telephone number
 • Email

(for all of the users who would like to upload)