REKLAMEAFLEVERING

English translation

 

Nyheder
 
                                                                                                                                                                           

 

 

 

Generelt 

 

Om reklameaflevering.tv2.dk

Her på Flex hjælpesitet finder du alle relevante informationer vedrørende upload af reklamer til TV 2. Bemærk, at TV 2 kun modtager digitale reklamer til reklameblokken og IKKE trailere/sponsorskilte til programmer. 

 

 

 

Kontaktinformation

Du finder vores kontaktoplysninger under fanebladet Contact us, øverst på denne side. 

 

 

Tidsfrister for levering af reklamer

Sidste deadline for levering af reklamer er 4 hverdage FØR første visning.

 

 

Hvis kampagnen eksempelvis starter mandag, skal vi således have filen den foregående tirsdag inden kl. 10. Der kan ikke afleveres senere uden en klar forudgående aftale.

 

 

Alle der uploader, skal være opmærksomme på, at uploadprocessen kan tage op til 2 timer, før TV2 kan behandle filen. Derfor skal dette tages med i betragtning, når TV2 angiver leveringstidspunkt. 

 

 

Bemærk, at der kan forekomme skærpede deadlines i forbindelse med helligdage.  

 

 

Koda rapportering 

Husk du skal rapportere musikoplysninger online på http://koda.tv2.dk. Du bliver registreret ved at sende en mail til mediaman@tv2.dk 

 

 

Juridisk service 

TV 2 anbefaler, at du benytter vores juridiske service til at få forhåndsgodkendt reklamer (storyboards og lign.) inden den endelige produktion. Juridisk afdeling står også til rådighed omkring spørgsmål om reklamelovgivningen og tjekker alle reklamespots, som afleveres, før de transmitteres. Yderligere information fås her http://tv2media.dk/jura eller ved at kontakte TV 2 Jura på tlf 39 75 75 75.  

 

 

Nye brugere

Tilmelding sker ved at sende en mail til TV2reklameplan@tv2.dk med følgende informationer:

 

 

Tilmeldingsblanket:

 • Firmanavn
 • CVR-nummer
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Postnr
 • By
 • Land

 

Brugeroplysninger: 

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Email

 

(på alle de personer, som skal kunne uploade)

 

 

 

In English

News

 

 

 

   

 

General information

 

About reklameaflevering.tv2.dk
This site will help you with information regarding upload of commercials.

 

Commercials do not include trailers or sponsor tags. For further information about trailer or sponsor productions please contact Anne Stendys: ansn@tv2.dk.

 

 

 

Contact information

You can find out contact details by clicking on 'Contact us' at the top of this page. 

 

  

 

Deadline for delivery

Commercials must be in TV 2´s possession 4 working days before the first broadcast date. For example if the campaign's starting day is on a Monday, the commercial should be delievered on Tuesday in the previous week. If we do not have the commercial before the deadline, without a prior agreement, we charge a fee. Be aware that the upload of a commercial can last up to two hours. The time of the transfer should be taken into account. Note that there may be tighter deadlines for the holidays. 

  

 

 

Music rigths reporting

You need to report the music information online at http:/koda.tv2.dk.You will be registered by sending an email to logistik@tv2.dk

 

 

 

Legal service

TV 2 recommends that you use our legal service to pre-approve commercials (storyboard etc.) before final production. 

Legal department is also available if you have questions about advertising law and they check all the uploaded commercials before transmission. For further information please contact TV 2 Legal on phone +45 39 75 75 75.

 

 

 

New users

can sign up by sending an email to TV2reklameplan@tv2.dk with the following information:

 

Registration Form:

 • Company Name
 • Tax-number
 • Telephone number
 • Address
 • Postal Code
 • City
 • Country

User Information:

 • Name
 • Telephone number
 • Email

(for all of the users who would like to upload)